Prace zrobione w WacomLabie w trakcie testowania Cintiqów.